Trang chủ Shoping Tủ Điện

Vỏ tủ công nghiệp

                

                       Cửa thường                                      Cửa nổi                                            Cửa nổi kín nước  

Cửa thường

Cửa nổi

Cửa nổi kín nước

200 x 200 x 120

200 x 200 x 120

200 x 300 x 160

200 x 300 x 120

200 x 300 x 120

300 x 300 x 160

200 x 300 x 160

200 x 300 x 160

300 x 400 x 160

250 x 250 x 150

300 x 300 x 170

300 x 500 x 160

250 x 400 x 120

270 x 420 x 170

300 x 400 x 200

300 x 300 x 120

300 x 400 x 200

400 x 400 x 200

300 x 300 x 170

300 x 500 x 200

300 x 500 x 220

270 x 420 x 170

400 x 500 x 200

400 x 500 x 220

300 x 400 x 200

400 x 600 x 220

400 x 600 x 220

300 x 500 x 200

500 x 600 x 220

500 x 600 x 220

400 x 500 x 200

500 x 700 x 220

500 x 700 x 220

400 x 600 x 220

600 x 800 x 220

600 x 600 x 220

500 x 600 x 220

600 x 800 x 300

600 x 800 x 220

600 x 800 x 220

600 x 1000 x 300

600 x 800 x 300

 

800 x 1000 x 300

 

 

800 x 1200 x 300

 

 

800 x 1400 x 300

 

 

800 x 1400 x 400

 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐT:
(84-28)38 551 654
(84-28)38 551 641 - 3line
Fax: (84-28)38 535 638
Email: quochuythc@gmail.com.vn
Danh mục sản phẩm
Tin tức & sự kiện
(19 . 07 . 2016)
Dự án 5 sao dùng hơn 65 lượng vàng 'dụ' khách mua
(27 . 07 . 2016)
Tái hiện dự án tổ hợp Cocobay Đà Nẵng tại TP HCM
Liên kết web
Tiện ích
  Chứng khoán
  Giá vàng
  Tỷ giá
  Thời tiết
Hits:000197343